Home

Hulp met Letselschade

Hulp met Letselschade. Rechtsbijstand wanneer het er echt toe doet.

Wij bieden rechtsbijstand aan slachtoffers. Met de rechtshulp service Hulp met Letselschade bieden wij naast de juridische bijstand ook praktische ondersteuning. Een unieke combinatie.

Onze dienstverlening richt zich op bieden van juridische ondersteuning (aansprakelijkheid en schadevergoeding), het realiseren van de benodigde hulp en praktische zaken in de eerste fase na een ongeval en het bieden van begeleiding bij de verdere revalidatie en re-integratie.

Slachtoffers helpen. Dat is wat we doen en wat ons drijft.

Bij schaderegelingen streven wij ernaar om zaken in overleg op te lossen. Meestal lukt dat, maar niet altijd. Soms ontstaat discussie. Soms worden standpunten ingenomen die voor onze cliënten misschien niet redelijk zijn. Dan kan besloten worden om te gaan procederen of om een op het gebied van letsel- of overlijdensschade gespecialiseerde Mediator in te schakelen. Een van de  Letselschade Advocaten uit ons netwerk zal dan die opties met u kunnen bespreken. 

Hulp met Letselschade richt zich naast rechtshulp bij ongevallen die in Nederland hebben plaatsgevonden ook op ongevallen die in het buitenland hebben plaatsgevonden. Grensoverschrijdende schaderegeling dus.

Weliswaar probeert Europa op veel gebieden eenheid te krijgen, maar als het gaat om de regeling van de letselschade is die eenheid er nog lang niet. Ieder land heeft eigen regels, eigen normen en eigen maatstaven op basis waarvan de schade wordt geregeld. Hulp met Letselschade kent de weg in deze wirwar van buitenlandse regels, we spreken de taal van het land en kunnen u dus ook bijstaan als het onverhoopt tijdens de vakantie mis gaat.

Letselschade?  Bel ons via 088 - 4560123 of meld uw zaak via het contact formulier

 

Netwerkpartners

Letselschaderegeling 
Mark Veenstra, re 
Jorg van den Enden, re

Advocatuur
Jolette Derksen
Lieke Hilhorst

Mediation
Mariken Peters