Bedrijfsongeval

Het begrip bedrijfsongeval is ruim. Het betreft ongelukken die plaatsvinden tijdens de uitvoering van werkzaamheden.  Naast situaties zoals ongevallen met machines, gereedschap, heftrucks of val ongelukken is er ook sprake van een bedrijfsongeval bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen of psychische klachten als gevolg van de arbeidssituatie (burn-out).

De inspectie SZW houdt toezicht op eerlijk, gezond en veilig werk. Wanneer is sprake is van een bedrijfsongeval waarbij het slachtoffer opgenomen moet worden in het ziekenhuis, of wanneer iemand blijvend letsel oploopt of overlijdt moet het ongeluk bij deze instantie worden gemeld.

In veel bedrijven wordt goed nagedacht over de veiligheid van medewerkers. Helaas kunnen ongevallen nooit volledig worden uitgesloten. Vanwege de inspanningen die gericht zijn op veilig werken en de band die er is tussen werkgevers en werknemers is een ongeluk op het werk of onder werktijd dan vaak een ingrijpende gebeurtenis.

Samen met de partners van Hulp na Ongeval richten onze casemanagers zich na een bedrijfsongeval op een begeleiding waarbij de vergoeding van de schade (via de aansprakelijkheidsverzekering) en hulp bij revalidatie en re-integratie centraal staan.

 

Netwerkpartners

Letselschaderegeling 
Mark Veenstra, re 
Jorg van den Enden, re

Advocatuur
Jolette Derksen
Lieke Hilhorst

Mediation
Mariken Peters