Onvoldoende instructie

Ter voorkoming van letsel bij medewerkers zijn werkgevers verplicht hun personeel instructies te geven over de veilige uitvoering van het werk en het gebruik van gereedschappen en machines. Dit ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van de medewerkers.

Wanneer er onvoldoende instructies gegeven zijn, en er een bedrijfsongeval gebeurd, kan de werkgever aansprakelijk zijn voor de letselschade van de medewerker.

Bij het beoordelen van aansprakelijkheid gaat het niet alleen om instructies geven. Er moet ook voor gezorgd worden dat medewerkers de instructies naleven. Indien personeel de instructies niet opvolgt, dan moet direct actie worden genomen zodra men hiervan op de hoogte is of had moeten zijn. Letsel moet voorkomen worden.

Een werkgever dient bijvoorbeeld instructies te geven over het juist hanteren van machines en daarbij ook uitleggen welke gevaren (verwondingen) er spelen als de machines verkeerd gebruikt worden.

Wanneer er sprake is van een ervaren, deskundig en zorgvuldig personeelslid mag een werkgever binnen redelijke grenzen verwachten dat deze ook zelf de gevaren bij het werk inschat, inziet en de benodigde voorzorgsmaatregelen treft.  In routine schuilt echter ook gevaar. Bij onervaren medewerkers zijn soms extra maatregelen nodig om hun veiligheid te waarborgen.

 

Netwerkpartners

Letselschaderegeling 
Mark Veenstra, re 
Jorg van den Enden, re

Advocatuur
Jolette Derksen
Lieke Hilhorst

Mediation
Mariken Peters