Schending zorgplicht

Werkgevers hebben een zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat een werkgever verplicht is om de veiligheid en gezondheid van diens personeel te beschermen.

De zorgplicht houdt in dat een werkgever redelijke maatregelen moet treffen om te voorkomen dat een werknemer tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden gewond raakt.

Een werkgever moet zodanige maatregelen treffen en instructies  / aanwijzingen  aan het personeel geven als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer schade (letselschade) lijdt.

 

Netwerkpartners

Letselschaderegeling 
Mark Veenstra, re 
Jorg van den Enden, re

Advocatuur
Jolette Derksen
Lieke Hilhorst

Mediation
Mariken Peters