Gevaarlijke situatie

In de Wet is vastgelegd dat een slachtoffer recht heeft op vergoeding van diens (letsel) schade indien er sprake is van een ongeval dat is ontstaan door een situatie waarin iemand iets doet, of heeft nagelaten iets te doen.  

Het “doen of nalaten in strijd met de Wet of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt ” wordt een onrechtmatige daad genoemd. De toedracht van het ongeval moet dan iets zijn dat in strijd is met de Wet (bijvoorbeeld de schending van een verkeersregel) of iets zijn dat waarbij iemand onvoldoende zorgvuldigheid kan worden verweten.

Vallen, struikelen, uitglijden, ergens in of vanaf vallen, ergens tegenaan botsen of iets dat instort.  Een ongeval, in wat voor situatie dan ook, kan het gevolg zijn van onzorgvuldigheid. 

Om te beoordelen of er sprake is van dusdanige onzorgvuldigheid in een situatie dat een slachtoffer recht heeft op schadevergoeding moeten de volgende vragen beantwoord worden:

• Hoe waarschijnlijk is het dat iemand dit niet ziet (niet goed oplet / onvoldoende voorzichtig is)? 
• Hoe groot is de kans dat er dan een ongeluk gebeurd?
• Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn?
• Hoe bezwaarlijk zijn de te nemen veiligheidsmaatregelen?

Onze deskundigen kunnen onderzoek instellen naar de toedracht van een ongeval en beoordelen of er sprake is van een recht op schadevergoeding  

 

Netwerkpartners

Letselschaderegeling 
Mark Veenstra, re 
Jorg van den Enden, re

Advocatuur
Jolette Derksen
Lieke Hilhorst

Mediation
Mariken Peters