Onkosten

U vindt hieronder een overzicht van onkosten die voor vergoeding in aanmerking komen. Staat uw situatie er niet bij?  Neem dan even contact op met een van onze specialisten. 

Energie rekening en telefoonkosten:

Wie als gevolg van een ongeluk thuis moet herstellen van het letsel kan daardoor een hogere energierekening krijgen.  De kachel die brandt op tijden dat er anders niemand thuis was, vaker een warme douche, etc.  Ook de telefoonkosten kunnen oplopen.  Indien wordt aangetoond dat de extra kosten een gevolg zijn van het ongeluk is er recht op schadevergoeding.

Kleding:

Indien er kosten ontstaan voor kleding die u zonder ongeval nooit had gekocht (extra kleding) moeten de redelijke kosten worden vergoed.

Kosten zonder nut:

Indien u geen gebruik kunt maken van het lidmaatschap van een vereniging, een abonnement bij een sportcentrum of betaald heeft voor bijvoorbeeld een vakantie dan kan het wel zo redelijk zijn dat die kosten vergoed worden. Strikt juridisch gezien is het geen schade. Het zijn kosten die al gemaakt waren vóór het ongeval en dus niet vanwege het ongeval ontstaan.

Op vakantie gaan:

Indien u als gevolg van het door u opgelopen letsel niet meer op vakantie kunt gaan zoals u dat altijd deed kan het redelijk zijn de extra kosten die ontstaan als schade te vorderen. Bijvoorbeeld: niet meer kunnen kamperen en geconfronteerd worden met de kosten voor de huur van accommodatie.

Reiskosten:

De kosten die ontstaan voor een bezoek aan een arts of therapeut voor de behandeling of de controle van het herstel moeten worden vergoed. Dit kan zowel in de vorm van een kilometer vergoeding  als vergoeding van concrete kosten voor bijvoorbeeld het reizen per openbaar vervoer of taxi.

Wettelijke rente:

Er is recht op vergoeding van de wettelijke rente indien een schadevergoeding te laat wordt betaald. De wettelijke rente gaat in vanaf het moment (de datum)  dat de schade wordt geleden.

Woning aanpassingen:

Voor een aanpassing van de woning kan een aanvraag worden ingediend op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De eigen bijdrage die betaald moet worden is een schadepost die gevorderd kan worden.

ziekenhuisopname:

De kosten die gemaakt worden om het verblijf in een ziekenhuis of revalidatie instelling wat aangenamer te maken komen voor vergoeding in aanmerking. Denk hierbij aan een pyjama, boeken, tijdschriften, telefoonkosten, de huur van een tv , extra consumpties, parkeergeld voor familiebezoek enzovoorts. Voor deze kosten is er de Daggeld vergoeding Ziekenhuisopname of Daggeldvergoeding Revalidatie instelling.

 

 

Netwerkpartners

Letselschaderegeling 
Mark Veenstra, re 
Jorg van den Enden, re

Advocatuur
Jolette Derksen
Lieke Hilhorst

Mediation
Mariken Peters