Pensioenschade

Indien u als gevolg van een ongeval arbeidsongeschikt raakt kan dat gevolgen hebben voor uw pensioen.

Bij arbeidsongeschiktheid biedt een pensioenfonds meestal een premievrije voortzetting van de pensioenopbouw.  Niet in alle situaties. De pensioenopbouw loopt over het algemeen niet door indien een dienstverband wordt beëindigd (einde contract) voorafgaande aan de ingang van de WIA uitkering. Wanneer er geen opbouw meer is van het pensioen geeft dat een lager pensioen. 

Indien bij arbeidsongeschiktheid het pensioen premievrij wordt voortgezet betekent dit meestal dat geen rekening wordt gehouden met de toekomstige loonontwikkelingen (hoger inkomen) die een verdere carrière (hogere functie) met zich had gebracht.

Indien u als gevolg van het opgelopen letsel aan ander werk geholpen moet worden, en u bij een andere werkgever aan het werk gaat, dan kunt u te maken krijgen met een ander pensioenfonds. Dan kan er een pensioenbreuk zijn.

Het is belangrijk bij arbeidsongeschiktheid tijdig een aantal zaken rondom het pensioen goed in kaart te brengen.   

 

Netwerkpartners

Letselschaderegeling 
Mark Veenstra, re 
Jorg van den Enden, re

Advocatuur
Jolette Derksen
Lieke Hilhorst

Mediation
Mariken Peters