Smartengeld

Indien u als gevolg van de fout van een derde letsel oploopt bij een ongeluk kunt u aanspraak maken op vergoeding van smartengeld. Het smartengeld is een geldbedrag dat compensatie moet bieden voor uw pijn, verdriet, angst en ongemakken. Het leed (het ongemak)  dat u is aangedaan zal met deze schadevergoeding verzacht moeten worden.

Hoe wordt de hoogte van het smartengeld bepaald?

De omvang van het smartengeld wordt o.a. bepaald door de aard en de ernst van het letsel.  Des te ernstiger  het letsel (en de blijvende gevolgen daarvan) des te hoger het smartengeld zal moeten te zijn.

De hoogte van het smartengeld wordt ook bepaald aan de hand van de tijd die iemand nodig heeft om te herstellen van het opgelopen letsel. Bij een letselschade slachtoffer die in 6 weken hersteld van een breuk zal de hoogte van het smartengeld anders zijn dan bij een letselschade slachtoffer met een breuk waarbij het herstel maanden of langer duurt.

Voor de hoogte van het smartengeld is het ook belangrijk hoe de verdere toekomst eruit ziet. Wat zijn de blijvende gevolgen?  Als er sprake is van beperkingen of littekens dan zal de hoogte van het smartengeld anders zijn dan in de situatie dat een slachtoffer volledig is hersteld.

De leeftijd van een slachtoffer is ook een factor bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld. Indien iemand op jonge leeftijd gewond raakt en de rest van zijn of haar leven met de gevolgen van dat ongeluk geconfronteerd wordt zal de hoogte van het smartengeld anders kunnen zijn dan wanneer iemand op hogere leeftijd gewond raakt.

De invloed van eventuele beperkingen op het leven van het slachtoffer wordt ook meegenomen bij de bepaling van het smartengeld.  Het gezinsleven, arbeidsongeschikt raken, hobby’s niet meer kunnen uitoefenen etc.

De pijn die iemand heeft gehad en misschien nog moet doorstaan is ook een factor bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld. Omdat pijn een ervaring is die verschilt van mens tot mens is het niet gemakkelijk dit in de hoogte van het smartengeld tot uiting te brengen .

Bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld kan ook compensatie gezocht worden voor de vertraging die er is geweest in de afwikkeling van schade.

De mate waarin iemand zich bewust is van de gevolgen van het ongeluk is ook een factor die moet worden meegenomen bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld. Denk hierbij aan de situatie van comapatiënten.

Heeft u een vraag over smartengeld? Neem dan gerust even contact met ons op. Bel 088 - 4560123

 

Netwerkpartners

Letselschaderegeling 
Mark Veenstra, re 
Jorg van den Enden, re

Advocatuur
Jolette Derksen
Lieke Hilhorst

Mediation
Mariken Peters