Studievertraging

Een ongeluk kan er de oorzaak van zijn dat iemand zijn of haar studie tijdelijk moet onderbreken, of niet meer kan voortzetten.

Indien een vertraging in een studie niet meer kan worden ingelopen en iemand een schooljaar / studiejaar moet overdoen of iemand een opleiding pas maanden later dan gepland kan afronden spreken we over studievertraging.

Indien een ongeluk van invloed is op de looptijd van een studie kan natuurlijk eerst worden geprobeerd te voorkomen dat er grote vertraging ontstaat. Misschien middels bijles of door extra tijd (vakantie) aan te wenden. De kosten die hierdoor ontstaan komen dan meestal voor vergoeding in aanmerking. 

Als er sprake is van studievertraging betekent dit dat er diverse extra kosten kunnen ontstaan. Een vertraging in de studie betekent ook dat iemand pas later kan gaan werken of pas later promotie kan krijgen.

In de letselschaderegeling kan schadevergoeding worden verkregen voor studievertraging. Door de Letselschade Raad zijn richtlijnen opgesteld (normbedragen) waarop aanspraak kan worden gemaakt.

De schadevergoeding voor studievertraging is er voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en studenten die studeren aan HBO of universiteit.

Bij studievertraging is het belangrijk dat tijdig bepaalde informaties als “bewijs” worden verzameld.

 

Netwerkpartners

Letselschaderegeling 
Mark Veenstra, re 
Jorg van den Enden, re

Advocatuur
Jolette Derksen
Lieke Hilhorst

Mediation
Mariken Peters