Voetganger

Lopend naar school of naar het werk, van huis naar de bushalte of te voet boodschappen doen. Een wandeling maken. Als voetganger in het verkeer loopt u het risico betrokken te raken bij een ongeval met letselschade tot gevolg.

Voetgangers zijn kwetsbaar in het verkeer. De Wet biedt enige bescherming. Dit voor wat betreft het recht op vergoeding van de letselschade indien er sprake is van een ongeluk waarbij een gemotoriseerde betrokken is. In de Wet is bepaald dat voetgangers dan vrijwel altijd recht hebben op vergoeding van minimaal 50% van de schade. Bij kinderen is dat zelfs 100%.

Het recht op schadevergoeding voor voetgangers geldt ook indien het ongeval mede door een fout van de voetganger is ontstaan. Pas wanneer er sprake is van opzet, of een situatie waarin een bestuurder van motorvoertuig zich terecht op overmacht kan beroepen, zou er geen letselschadevergoeding verkregen kunnen worden.

Naast ongevallen met verkeersdeelnemers kan het natuurlijk ook gebeuren dat ongevallen ontstaan door losliggende stoeptegels of gebrekkige dan wel gevaarlijke situaties. De wegbeheerder (de bezitter van het opstal) kan dan misschien op vergoeding van de schade worden aangesproken.

Neem contact op met onze helpdesk via 088 - 4560123.

 

Netwerkpartners

Letselschaderegeling 
Mark Veenstra, re 
Jorg van den Enden, re

Advocatuur
Jolette Derksen
Lieke Hilhorst

Mediation
Mariken Peters